สถานที่  : Cozy House by Supaluk
ผ้าม่าน  : Black Out พร้อมชุดผ้าโปร่ง
รูปแบบ  : ม่านจีบและม่านพับราง
ราง  : สไลด์สีขาว ดัดมือ และรางโชว์ตาไก่ สีสัก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่