สถานที่  : หมู่บ้านศุภลักษณ์ ปทุมธานี
ผ้าม่าน  : Black outกันUV100%
รูปแบบ  : ม่านตาไก่และม่านจีบผสมผสานม่านพับ
ราง  : รางโชว์สีสักแดง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่